เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
นโยบายโรงเรียน
คำขวัญ / ปณิธาน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ชุดแต่งกายประจำวัน
ข้อมูลอาคารสถานที่
พันธกิจ / เป้าประสงค์
คณะกรรมการนักเรียน
ปฎิทินกิจกรรมของเรา
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
คณะกรรมการสถานศึกษา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อมูลนักเรียน ปี กศ.2556
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
ตารางปฎิบัติกิจกรรมประจำวัน
โครงสร้างหลักสูตร ปี กศ.2556
แบบสำรวจความคิดเห็น
สิ่งที่ควรปรับปรุง/แก้ไขในโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา
น้ำดื่ม
อาหาร
ห้องสุขา
ห้องสมุด
สนามกีฬา
อาคารเรียน
สนามเด็กเล่น
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
ดูผลโหวด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิงค์ที่น่าสนใจ


Download เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 เชิญคลิกเลยครับ (โดย...ทองอยู่ มิรัตนไพร)
 เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 26 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2556 [คลิกที่นี่ ] เพิ่มเกณฑ์เครื่องบินน้อย
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 [คลิกที่นี่ เพิ่มข้อตกลงคณิตคิดเร็ว
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
 Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง  -  เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ        -  เสียงของพระภิกษุชาวไทย
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 9 กรกฎาคม [คลิกที่นี่ ] เพิ่มเกณฑ์หุ่นยนต์
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 2556 [คลิกที่นี่ ] แก้ไขหน้า 37 เพลงแขกต่อยหม้อ จังหวะเป็น(หน้าทับสองไม้)
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 28 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่  [คลิกที่นี่ ] แก้ไข ซุโดกุ,คำคม,Cross word,A math คัดตัวแทนเขตพื้นที่ เพียง 1 ทีม เท่านั้น สู่ระดับภาค
10. ปฐมวัย วันที่ 28 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
11. การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) วันที่ 28 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
12. การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ) วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 [คลิกที่นี่ ]                                      
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2556,22:12   อ่าน 304 ครั้ง

โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 (เมืองแสนทัพไทย)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Webmaster : ว่าที่ ร.ต.ทองอยู่ มิรัตนไพร e-mail. Yu-2504@hotmail.com  TEL.043-668535  WWW.WAREESAWAT.AC.TH